مرور برچسب

رطوبت سنج دیجیتال مرغداری

دیتالاگر ثبت دما و ثبت رطوبت اتاق تمیز Cleanroom اتاق تمیز یا کلین روم Cleanroom عبارتست از اتاقي كه در آن غلظت ذرات موجود در هوا كنترل شده باشد و به صورتي ساخته و به كار گرفته شود كه ورود، توليد و بقاي ذرات داخل اتاق حداقل باشد. همچنین ساير پارامترهاي مربوط مانند دما، رطوبت و فشار در صورت نياز در…
ادامه مطلب ...