مرور برچسب

دیتالاگر کیوی

ثبت دمای مغز میوه کیوی هنگام انبارش این محصول بسیار ضروری است. برای پایش دمای مغز میوه کیوی میتوان  از دیتالاگر دارستان صنعت مدل DS81 که دارای 4 سنسور ثبت دما است، استفاده نمود. این دیتالاگر دیجیتالی که دارای 4 سنسور می باشد میتواند هم دمای سه نقطه از انبار را پایش نمود و هم دمای یک نقطه مغز میوه و…
ادامه مطلب ...