مرور برچسب

دمای موزه

دما و رطوبت کاخ‌ها و موزه‌ها دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دما و رطوبت کاخ‌ها و موزه‌ها ، موزه ها و اماکن تاریخی جزء اماکنی هستند که باید دما و رطوبت آن‌ها بصورت مرتب و منظم پایش و رصد گردد. از آنجایی که در موزه ها و کاخ های قدیمی اشیاء با ارزش و تاریخی نگهداری میشود و همچنین ساختمان های قدیمی از مصالح…
ادامه مطلب ...