مرور برچسب

دماسنج انبار

انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی بر حسب تنوع مواد و شرایط نگهداری آنها باید متشکل از قسمتهای مجزا با شرایط متفاوت جهت نگهداری مواد اولیه، مواد افزودنی و فرآورده نهایی باشند به گونه ای كه آسیبهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به مواد مورد نگهداری وارد نشود.جهت ثبت دما و رطوبت انبارهای…
ادامه مطلب ...