مرور برچسب

دستگاه ثبات بانک خون

در بسیاری از بیمارستان ها بانک خون وجود دارد. بانک خون مکانی باری نگهداری خون و فرآورده های خونی مانند پلاکت می باشد. برای اینکه خون و فرآوردهای خونی در بهترین شرایط و سالم بماند باید همواره میزان دمای محیط و یخچال و فریزر بانک خون کنترل شود با استفاده از دستگاه دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل…
ادامه مطلب ...