مرور برچسب

دستگاه تشخیص قطع برق

سیستم کنترل دمای سردخانه دارستان صنعت امروزه استفاده از سردخانه ها کاربردهای فراوانی دارد. از نگهداری میوه و سبزی گرفته تا استفاده از سردخانه انبار تا کارخانه های که نیاز به نگهداری مواد اولیه و همچنین نگهداری مواد تولید شده دارند. سیستم جامع مانیتورینگ اتاق سرور و دیتا سنتر معرفی سردخانه صنعتی…
ادامه مطلب ...