مرور برچسب

ثبت دمای سردخانه

قیمت دیتالاگر ثبت دما جهت استفاده در سردخانه ها و انبارها چقدر است؟ تمام انبارها و یردخانه‌ها خصوصا سردخانه‌ها و انبارهای نگهداری مواد دارویی و مواد خوراکی، بهتر است مجهز به سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت باشند. با استفاده از سیستم پایش و مانیتورینگ دارستان صنعت میتوان نظارتی همیشگی و مطمعن بر سردخانه…
ادامه مطلب ...