مرور برچسب

اصول انبارداری دارویی

ثبت دما و رطوبت در داروخانه دامپزشکی با استفاده از دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت ، میتوان نظارت همیشگی بر دما و رطوبت داروخانه دامپزشکی داشت ،دما و رطوبت در داروخانه دامپزشکی بسیار مهم است . برای اینکه بتوان دما و رطوبت یخچال و فریزر و همچنین محیط داروخانه را مورد پایش قرار داد نیاز…
ادامه مطلب ...