مرور برچسب

اتاق ایزوله

دیتالاگر و ترمومتر داروخانه و انبار دارویی دارستان صنعت ثبات دمای داروخانه ساخت شرکت دارستان صنعت نیکان دیتالاگر دما ،ترموگراف دارستان صنعت دستگاهی باقابلیت اندازه گیری دما در رنج  40- تا 100 +درجه سانتیگراد می باشد. برای خرید دستگاه ثبت کننده دما و رطوبت دارستان صنعت با شماره ۷۹۰۱-۷۰۱-۰۹۱۲…
ادامه مطلب ...