لیست نصب دیتالاگر استان قم

لیست نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان قم

استان قم
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه بوعلی۱۶آقای هندیانیقم
۲درمانگاه علی بن ابیطالب(ع)۱۴آقای فرهادیقم
۳آزمایشگاه درمانگاه بقیه الله۷آقای اشرفیقم
۴بیمارستان شهید بهشتی۵آقای چهرهقم
۵دارو خانه درمانگاه بقیه الله۵آقای سیدیقم
۶بیمارستان ایزدی۱۱تجهیزات پزشکیقم
۷بیمارستان حضرت معصومه۶آقای محمدیقم
۸شرکت پارسیان پارت پاسارگاد۴آقای مقبلیقم
۹پردیس دانشگاهی بخش سلولی ملکولی۶خ دکتر دولتیقم
۱۰بیمارستان شهدای قم۲آقای مجتبویقم
۱۱آزمایشگاه قرآن و عترت۲خانم پاکنژادقم
۱۲آزمایشگاه ایران۲خانم دکتر رضاییقم
۱۳داروخانه شفا۲آقای نظریقم
۱۴داروخانه دکتر شیرزاد۲آقای نظریقم
۱۵دکتر رنجبر۲دکتر رنجبرقم
۱۶هلال احمر قم۲آقای شمائیقم
۱۷بیمارستان ولی عصر۶آقای رفیعیقم
۱۸آزمایشگاه رازی۱آقای دکتر موسوی نسبقم
۱۹آزمایشگاه رفرانس قم۱آقای شماییقم
۲۰آزمایشگاه دانش۱خانم رضاییقم
۲۱شرکت بهرامن طب۱آقای آرژینقم
۲۲آزمایشگاه کیمیا۱دکتر اشتریقم
۲۳آزمایشگاه بهبود۱خانم دکتر باقریقم
۲۴آزمایشگاه دکتر مصدق۱دکتر مصدققم
۲۵آزمایشگاه پاستور۱دکتر غریب دوستقم
۲۶بانک مهر قم۱آقای چلبی قم
۲۷آزمایشگاه امین۱دکتر زندیهقم
۲۸آزمایشگاه دانش۱دکتر رحیمیقم
۲۹درمانگاه شهید فتاحی۱آقای رشیدیقم
۳۰بیمارستان حضرت زهرا۱آقای حق دوستقم
تعداد دستگاه نصب شده۱۰۷