دیتالاگر کول باکس

 

دسته:

توضیحات

حیطه کاربرد:

_ بانک خون بیمارستان ها و درمانگاه ها

_ آزمایشگاه های مواد غذایی

_ بخش های بستری