دیتالاگر مدل DS84

 

حیطه کاربرد:

_ فریزرهای منفی 80 درجه سانتی گراد

_ تانکهای ازت منفی 200 درجه سانتی گراد

دسته: