دیتالاگر مدل +DS83

 

حیطه کاربرد:

_ داروخانه ها و انبارهای دارویی

_ یخچال نگهداری کیت

_ انبار نگهداری مواد غذایی و شیمیایی

_ گلخانه ها

_ اتاق سرور و اتاق UPS

دسته: