دیتالاگر مدل +DS82

 

حیطه کاربرد:

_ یخچالهای دارویی

_ داروخانه و انبار دارویی

_ انبار مواد غذایی

_ انبار آزمایشگاه ها

دسته: