دیتالاگر مدل DS81

 

 

حیطه کاربرد:

_ یخچال و فریزرهای آزمایشگاه

_ بنماری آزمایشگاه

_ انکوباتور آزمایشگاه

_ سردخانه نگهداری مواد غذایی

_ سردخانه نگهداری میوه

_ حوضچه آزمایشگاه بتن

دسته: