لیست نصب دیتالاگر استان کهگیلویه و بویراحمد

لیست نصب دیتالاگر استان کهگیلویه و بویراحمد

 

استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر یزدان پناه۶دکتر یزدان پناهیاسوج
۲موسسه مالی اعتباری مهر۱شرکت فارادهیاسوج
تعداد دستگاه نصب شده۷