لیست نصب دیتالاگر استان خراسان رضوی

لیست نصب دیتالاگر استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه پارسیان۱۲دکتر عطاییمشهد
۲آزمایشگاه مشهد۸دکتر مویدمشهد
۳شرکت تعاونی شمال شرق۸آقای فولادیمشهد
۴آزمایشگاه دکتر موید۶دکتر مویدمشهد
۵آزمایشگاه ابن سینا۵دکتر مکرممشهد
۶بیمارستان امام حسین۵آقای  هاشمیمشهد
۷درمانگاه شهید فاتق۵آقای پندشمشهد
۸بیمارستان رضوی۵خانم قنادانمشهد
۹بیمارستان سینا۴دکتر بردبارمشهد
۱۰بیمارستان شماره دو خراسان۴آقای پندشمشهد
۱۱بیمارستان منتصریه۴دکتر عطاییمشهد
۱۲آزمایشگاه پارس۴دکتر روشنیمشهد
۱۳درمانگاه شوریده۴دکتر سعیدیمشهد
۱۴بیمارستان ثامن ائمه ناجا۴دکتر قائمیمشهد
۱۵درمانگاه امام حسین۴آقای نجفیمشهد
۱۶دارالشفا امام رضا۳آقای فانیمشهد
۱۷بیمارستان شیخ۳خانم دکتر هیراد فرمشهد
۱۸آزمایشگاه دکتر بردبار۳دکتر بردبارمشهد
۱۹شرکت نما پرتو پارسیان۳مهندس دهقان زادهمشهد
۲۰بیمارستان امام حسین۲آقای هاشمیمشهد
۲۱آزمایشگاه دکتر اجتهادی۲دکتر اجتهادیمشهد
۲۲آزمایشگاه رازی(پورتابل)۲آقای طالب زادهمشهد
۲۳آرمایشگاه دکتر هاشمیان۲دکتر هاشمیانمشهد
۲۴درمانگاه ابا عبدالله حسین۲دکتر نیکوسرشتمشهد
۲۵آزمایشگاه ابوریحان۲دکتر حریریمشهد
۲۶آزمایشگاه پژوهش۲دکتر طیبیمشهد
۲۷آزمایشگاه کاوش۲خ دکترمشهد
۲۸کلنیک سرور۲آقای خوشراممشهد
۲۹بیمارستان بلال حبشی۲آقای دکترمشهد
۳۰آزمایشگاه دکتر سزاوار۲دکتر سزاوارمشهد
۳۱آزمایشگاه پانیز۱دکتر سزاوارمشهد
۳۲داروخانه دکتر حامدی۱خانم دکتر حامدیمشهد
۳۳داروخانه دکتر کسائیان۱خانم دکتر کسائیانمشهد
۳۴انبار داروئی طوس۱دکتر سید زادهمشهد
۳۵داروخانه دکتر سید زاده۱دکتر سید زادهمشهد
۳۶آزمایشگاه درمانگاه پارس۱آقای صادقیمشهد
۳۷شرکت امین طب۱آقای حسابیمشهد
۳۸بیمارستان امید۱آقای حسن نژادمشهد
۳۹آزمایشگاه کیان۱دکتر حریریمشهد
۴۰شرکت مشهد درمان۱آقای ندیمیمشهد
۴۱آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد۱ دکتر عبدی نژادمشهد
۴۲آزمایشگاه نورالمهدی۱دکتر فتحیمشهد
۴۳آزمایشگاه فردوس۱آقای طالب زادهمشهد
۴۴آزمایشگاه دکتر هوشیار۱دکتر هوشیارمشهد
۴۵آزمایشگاه دکتر طاهری۱دکتر هدایت نیامشهد
۴۶آزمایشگاه بهار دانش۱دکتر هدایت نیامشهد
۴۷آزمایشگاه دکتر هدایت نیا۱دکتر هدایت نیامشهد
۴۸آزمایشگاه فارابی۱خ دکتر محتشمیمشهد
۴۹آزمایشگاه بیمارستان امداد۱دکتر مافی نژادمشهد
۵۰آزمایشگاه دکتر یاورمنش۱دکتر یاورمنشمشهد
۵۱آزمایشگاه ارشیا۱دکتر مافی نژادمشهد
۵۲مرکز بهداشت شماره یک۵دکتر هماممشهد
۵۳بیمارستان امام زمان۱آقای آغاسی زادهمشهد
۵۴آزمایشگاه  میلاد۱دکتر موسویمشهد
۵۵آرمایشگاه ایران۱دکتر شاهیدمشهد
۵۶درمانگاه فجر۱دکتر شاطریانمشهد
۵۷درمانگاه ولی عصر۱آقای سرابیمشهد
۵۸آزمایشگاه باقرالعلوم۱دکتر امیریمشهد
۵۹آزمایشگاه بهار۱خانم دکتر هیراد فرمشهد
۶۰آزمایشگاه خانم دکتر علمداری۱خانم دکتر علمداریمشهد
۶۱آزمایشگاه دکتر اسکویی۱ دکتر اسکوییمشهد
۶۲آزمایشگاه دکتر اسکویی۲ دکتر اسکوییتربت جام
۶۳آزمایشگاه المهدی۱دکتر توسیانتربت جام
۶۴آزمایشگاه دکتر قایمی۱دکتر قایمیتربت جام
۶۵درمانگاه تامین اجتماعی سبزوار۴آقای تاجسبزوار
۶۶کلنیک ویژه۱دکتر قناییسبزوار
۶۷بیمارستان واسعی۱دکتر قناییسبزوار
۶۸آزمایشگاه دکتر موسوی نژاد۱دکتر موسوی نژادکاشمر
۶۹بیمارستان حضرت ابوالفضل۱آقای تقی پورکاشمر
۷۰درمانگاه تامین اجتماعی۳آقای دولابینیشابور
۷۱آزمایشگاه خانم دکتریونسی۱خانم دکتریونسینیشابور
۷۲آزمایشگاه دکتر صادقیان۲دکتر صادقیانفردوس
۷۳مرکز بهداشت اسفراین۱خ  محمدیاسفراین
۷۴بیمارستان ولیعصر بیرجند۲آقای زنگوییبیرجند
۷۵آقای جهانی۷آقای جهانیبیرجند
۷۶آزمایشگاه دکتر جاقوری۲دکتر جاقوریاسفراین
تعداد دستگاه نصب شده۱۸۱