hormozgan-cement-company-2

دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت برای کارخانه های سیمان و انبارهای نگهداری سیمان.
هم در کارخانه سیمان و هم در محیط های انبار سیما و سیلوهای نگهداری سیمان باید میزان دما و رطوبت پایش و مانیتور شود.
با استفاده از دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت میتوانید مانیتورینگ همیشگی بر دما و رطوبت انبار و کارکارخانه سیمان داشت
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷