مرور رده

مقالات

تنظیم دمای چیلر برای تابستان و زمستان امری بسیار مهم است و در صورت اشتباه، دستگاه را دچار مشکل خواهد کرد. پس نیاز است یک ثبات دمای چیلر جداگانه برای خود چیلر تعبیه کنیم که از راه دور از دمای آب مسیر لوله چیلر مطلع شویم. چرا دمای چیلر در تابستان باید تنظیم شود؟ ساختمان چیلرهای تراکمی از چند قسمت…
ادامه مطلب ...