لیست نصب دیتالاگر استان اردبیل

لیست نصب دیتالاگر استان اردبیل

 

استان اردبیل
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه فارابی۶آقای ابراهیمی مقدماردبیل
۲هلال احمر اردبیل۱آقای عباس زادهاردبیل
۳آزمایشگاه دانش نوین۱دکتر فضل الهیاردبیل
۴آزمایشگاه پلاسما۱دکتر خلیلیاردبیل
۵آزمایشگاه دکتر شیدایی۱دکتر شیداییاردبیل
۶آزمایشگاه مهر۱دکتر میکائیلیاردبیل
۷بیمارستان ایثار۲مهندس ابراهیمیاردبیل
بیمارستان۱پارس آباد
بیمارستان۱پارس آباد
تعداد دستگاه نصب شده۱۵