آرشیو ماهانه

مارس 2022

مانیتورینگ شرایط محیطی در اتاق‌های سرور و اتاق‌های UPS بسیار مهم و حیاتی است. دما و رطوبت اتاق سرور و رک‌ها را همواره باید در شرایطی نرمال نگهداشت و این شرایط بهینه و نرم هم موجب پایداری خدمات اتاق سرور خواهد بود و هم باعث طول عمر تجهیزات حساس و گران قیمت می‌گردد. راه اندازی سیستم مانیتورینگ اتاق…
ادامه مطلب ...