یخچال-نگهداری-مواد-دارویی

ثبت دما و رطوبت یخچال نگهداری دارو و مواد دارویی.
برای پایش و مانیتورینگ دما و رطوبت یخپال نگهداری دارو و انبار دارو از دستگاه دیتالاگر مدل DS83 پلاس استفاده می شود.
این دستگاه دارای ۲ سنسور دما و رطوبت می باشد.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.