ترمومتر آزمایشگاه

ترمومتر ثبت دما و رطوبت آزمایشگاهی
نگهداری انواع کیت های آزمایشگاهی و نمونه های آزمایشگاهی در یخچال ها و فریزر ها نیازمند دستگاهی است که بتوان میزان دما و رطوبت را دائما مانیتور و پایش نمود.
با استفاده از دستگاه ترمومتر دارستان صنعت میتوان بصورت ۲۴ ساعته میزان دما و رطوبت را پایش و رصد نمود. و در صورت بروز خطا یا بی نظمی در دما و رطوبت، سیستم مانیتورینگ از طریق پیامک به کاربران سیستم اطلاع رسانی می نماید.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷