آزمایشگاه-پاتوبیولوژی

دستگاه دیتالاگر ۴ سنسوره ثبت دما ویژه آزمایشگاه های پاتوبیولوژی و تشخیص طبی.
مانیتور و پایش میزان دما در یخچال ها و فریزهای آزمایشگاهی و دستگاه های که میزان دما مهم است.
ثبت مانیتور و پایش میزان دما در کنترل کیفی آزمایشگاهی بسیار مهم است
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷
#انبار_دارو #انباردارویی #دیتالاگر #محیط_تولیدی #محیط_صنعتی #دارستان #صنعت #ترم