دستگاه دیتالاگر DS13

مبنای طراحی محصولات ما نیازهای مشتریانمان است
دستگاه دیتالاگر پرتابل دارستان صنعت دارای پرینتر و باطری همراه.
ثبت و بازخوانی دما بصورت همراه و پرتابل.
دارستان صنعت نیکان سازنده دستگاه دیتالاگر.
۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰