imagesثبات دما و رطوبت در شرکت های داروسازی.

ثبات دما و رطوبت در کارخانه های تولید دارو و شرکت های داروسازی.
با قابلیت ارسال پیامک ، پایش و مانیتور دما از طریق وب.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷