ثبت دما و رطوبت در انبار لوازم آرایشی

ثبت دما و رطوبت در انبار لوازم آرایشی بهداشتی
طبق حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، پایش، مانیتور و ثبت دما و رطوبت از ضروریات است.
با نصب دستگاه دیتالاگر مدل DS83 میتوان میزان دما و رطوبت را بصورت دائمی پایش و ثبت نمود. در صورت نیاز اقدام به تهیه گزارش مستند نمود.
در صورت قطع برق و همچنین خروخ دما از بازه تعریف شده دستگاه دیتالاگر اقدام به ارسال پیامک هشدار به مسول مربوطه می نماید.

ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.