ترمومتر مرغداری

ثبات و ترمومتر دما و رطوبت برای مرغداری و محل پرورش پرندگان
بهترین دستگاه برای پایش دما و رطوبت در مرغداری ها استفاده از دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت می باشد. این دستگاهدارای سنسورهای دقیق و حساس به دما و رطوبت می باشد
در صورت قطع برق و همچنین خروخ دما از بازه تعریف شده دستگاه دیتالاگر اقدام به ارسال پیامک هشدار به مسول مربوطه می نماید.

ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷
#دیتالاگر #شیر #دامداری #دامپروری #لبنیات #کارخانه_شیر #کارخانه_لبنیات #دارستان #سنسور #دما #مخزن #دمای_مخرن
#دیتالگر #موزه #دما #رطوبت #گالری #ثبات #ترمومتر #آرایش #بهداشت #آرایشی
#قطع_برق #برق #دیتالاگر #گلخانه #تجهیرات_گلخانه #تولید #خط_تولید #کلین_روم #سیگار #کارخانه #سیلو #گندم #غلات #دیتالاگر #دارستان #دارستان_صنعت #مانیتورینگ #ترموگراف #دیتالاگر #فروشگاه #تجهیزات_فروشگاهی #اعتباربخشی