بی نظمی دمایی انبار ذخیره میوه

دیتالاگر پایش دما و رطوبت انبار ذخیره میوه ، این دستگاه دارای سنسورهای حساس و دقیق می باشد که میزان دما و رطوبت را در هر لحظه اندازه گیری و ثبت می کند. در صورت بروز بی نظمی دمایی یا رطوبتی به صورت هشدارهای صوتی و پیامکی کاربران را از وضعیت موجود باخبر می کند. همچنین در صورت قطع و وصل برق نیز اطلاع رسانی می نماید تلفن : ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱