دمای بن ماری

دستگاه ثبت دمای بن ماری.
ترمومتر دارستان صنعت با سنسوری دقیق. ثبت بی نظمی دمای در بن ماری و تجهیزات آزمایشگاهی و بانک خون.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#کول_باکس #حمل_خون #خون #پزشکی #یخ_خشک #یخ
#دماسنج #رطوبتسنج #تهران #دارستان #یخچال #سردخانه #سردخانه_گوشت #سردخانه_ماهی #سردخانه_میگو #سردخانه_بندر #برخط #بانک_خون #خون
#انبار_دارو #داروسازی #شرکت_دارویی #تولید_دارو #دیتالاگر