ثبات دما

دستگاه دیتالاگر ثبت دما ویژه سردخانه میگو و ماهی
برای ثبت دما در سردخانه باید از دستگاهی استفاده نمود که بتواند به طور شبانه روزی و همیشگی اقدام به پایش و ثبت دما نماید.
همچنین امکان گذارشگیری آنلاین و برخط از آن وجود داشته باشد.
دیتالاگر دارستان صنعت امکان ثبت همیشگی و گزارشگیری مستند را دارا می باشد.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷