پایش دمای سردخانه از راه دور، پیامکی

پایش دمای سردخانه از راه دور، پیامکی
با دستگاه دیتالاگر ثبت دمای دارستان میتوان بصورت پیامکی اقدام به تهیه گزارش وضعیت دمایی انبار و سردخانه میوه نمود.
شماره تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#ثبات #دیتالاگر #ترمومتر #ترموگراف #ثبات_دما #دارستان_صنعت #انبار #سردخانه #میوه #انبار_میوه #سردخانه_میوه