سنسور دما

سنسور ثبت دما برای سردخانه. پایش دما در سردخانه بسیار مهم است. برای مانیتورینگ دقیق دما در محیط های سردخانه نیار به نصب سنسورهای دقیق است.
این سنسورها بصورت ۲۴ ساعته و همیشگی اقدام به پایش دما می کنند. و اطلاعات دریافتی را برای دستگاه دیتالاگر ارسال می کند.
دستگاه دیتالاگر نیز اقدام به تجزیه و تخلیل داده های دریافتی می کند.
در صورت خروج از بازه تعریف شده دیتالاگر اقدام ارسال پیغام های خطر می نماید.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷
#انبار_دارو #انباردارویی #دیتالاگر #محیط_تولیدی #محیط_صنعتی #دارستان #صنعت #ترمومتر
#دیتالاگر #شیر #دامداری #دامپروری #لبنیات #کارخانه_شیر #کارخانه_لبنیات #دارستان #سنسور #دما #مخزن #دمای_مخرن
#دیتالگر #موزه #دما #رطوبت #گالری #ثبات #ترمومتر #آرایش #بهداشت #آرایشی