دیتالاگر دما و بطوبت در محیط صنعتی

برای مانیتورینگ و ثبت میزان دما و رطوبت در محیط‌های تولیدی و صنعتی، لازم است از دستگاه ثبات یا دیتالاگر ثبت دما و رطوبت استفاده شود.
با نصب دیتالاگر و ترمومتر میزان دما میزان دما و رطوبت را می‌توان بصورت همیشگی پایش نمود.
این دستگاه‌ها قابلیت این را دارند که علاوه بر پایش دما و نمایش نمودار و جدول دمایی، در صورت خروج از رنج و بازه تعریف شده با هشدارهای محیطی و پیامکی مسئولین مربوطه را آگاه کنند.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت برای محیط‌های صنعتی و تولیدی