دستگاه ثبت دما و رطوبت

دستگاه ثبات دما و رطوبت ویژه انبار دارو. برای نگهداری انباردارو باید از دستگاه ترمومتر دما و رطوبت هوشمند و آنلاین استفاده نمود. دستگاه‌های دارستان صنعت دارای سنسورهای دقیق برای اندازه گیری دما و رطوبت می باشند.
با نصب دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت میتوان بصورت همیشگی بر میزان دما و رطوبت نظارت داشت.
نظارت همیشگی بر میزان دما و رطوبت .
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷