دما و رطوبت آزمایشگاه

ثبات دما و رطوبت آزمایشگاه با دستگاه دیتالاگر مدل DS83 . دستگاهی هوشمند برای پایش دما و رطوبت. همراه با امکان ارسال پیامک هشدار
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#کول_باکس #حمل_خون #خون #پزشکی #یخ_خشک #یخ
#دماسنج #رطوبتسنج #تهران #دارستان #یخچال #سردخانه #سردخانه_گوشت #سردخانه_ماهی #سردخانه_میگو #سردخانه_بندر #برخط #بانک_خون #خون