سردخانه مواد خوراکی

ثبات دما و رطوبت سردخانه نگهداری مواد خوراکی
میزان دما و رطوبت در سردخانه نگهداری مواد غذایی باید همواره پایش و رصد شود. با استفاده از دستگاه دیتالاگر مدل DS83 میتوان میزان دما و رطوبت را پایش و ثبت نمود و گزارش مستند تهیه نمود.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷

#انبار_دارو #داروسازی #شرکت_دارویی #تولید_دارو #دیتالاگر #تولید داروی کرونا #دارستان #ثبت_دما #اتاق_سرور #تجهیزات_شبکه #اتاق_سرور #ثبات_دما #دما #رطوبت #دیتالاگر #دارستان_صنعت #لاگینو #سیلو #گندم #غلات #پایش #ترمومتر #ترموگراف #سردخانه #میوه #سبزی #انبار_میوه #سردخانه_میوه #کلین_روم #فشار