یخچال بانک خون

مدیریت دمایی یخچال بانک خون
یخچال بانک خون
یخچال بانک خون یکی از تجهیزات عمومی ضروری دپارتمان ایمنی و خون شناسی می‌باشد و ذخیره بی خطر و مناسبی از خون کامل، اجزای خونی (به عنوان مثال ، سلول های خون ، پلاسما) و معرف‌ها را فراهم می‌کند. یخچال و فریزر بانک خون باعث حفظ طراوت و یکپارچگی خون و اجزای خون می‌شوند.
پایش دمای بانک خون با دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷