دمای بانک خون

یخچال های بانک خون دارای نقش اساسی در حفظ کیفیت خون و فرآورده های خونی در فرآیند ذخیره سازی خون هستند.
یخچال بانک خون یکی از مهمترین ابزارهای نگهداری خون و فرآوردهای خونی می باشد.
پایش دمای یخچال بانک خون با دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت
برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ تماس بگیرید