سردخانه میوه

بی‌نظمی دمایی در سردخانه و انبار میوه

بی نظمی دمایی و عدم پایش دما و رطوبت در سردخانه نگهداری میوه می توان به بروز مشکلات بزرگ و همچنین خسارات جبران ناپیذیزی بینجامد.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷

#انبار_دارو #داروسازی #شرکت_دارویی #تولید_دارو #دیتالاگر #تولید داروی کرونا #دارستان #ثبت_دما #اتاق_سرور #تجهیزات_شبکه #اتاق_سرور #ثبات_دما #دما #رطوبت #دیتالاگر #دارستان_صنعت #لاگینو #سیلو #گندم #غلات #پایش #ترمومتر #ترموگراف #سردخانه #میوه #سبزی #انبار_میوه #سردخانه_میوه #کلین_روم #فشار