دمای سیلو نگهداری غلات

مانیتورینگ آنلاین دمای سیلو
پایش و مانیتورینگ دمای سیلو نگهداری غلات با دستگاه ترموگراف آنلاین دارستان صنعت.
پایش آنلاین دما #سیلو از الزامات قانونی #سازمان_غله می باشد
ما سازنده سیستم های پایش و مانیتورینگ دما و رطوبت هستیم و دستگاه های دیتالاگر دارستان صنعت در هر جایی که پایش و مانیتور دما و رطوبت مهم باشد هستند و کاربرد دارند.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷