ثبات دمای سردخانه

پایش و مانیتورینگ دمای انبار و سردخانه نگهداری میوه و سبزیجات با دستگاه ترموگراف آنلاین دارستان صنعت.
ما سازنده سیستم های پایش و مانیتورینگ دما و رطوبت هستیم و دستگاه های دیتالاگر دارستان صنعت در هر جایی که پایش و مانیتور دما و رطوبت مهم باشد هستند و کاربرد دارند.