سنسور دمای گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه
پایش میزان دما و رطوبت گلخانه با دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطویت دارستان. دارای سنسورهای دقیق و حساس. پایش دما و رطوبت بصورت دیجیتال و همیشگی. با قایلیت ارسال پیامک و زنگ. دارای یک سال ضمانت بدون قید و شرط.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷