سردخانه گوشت

ثبت دما در سردخانه گوشت
پایش میزان دمای سردخانه با دستگاه دیتالاگر ثبت دمای دارستان. دارای سنسورهای دقیق و حساس. پایش دما بصورت دیجیتال و همیشگی. با قایلیت ارسال پیامک و زنگ. دارای یک سال ضمانت بدون قید و شرط. ثبت دمای سردخانه #گوشت و #مرغ #ساخت_ایران

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷