سالن-سردخانه-صنعتی

سنسور دمای سردخانه
دیتالاگر ثبت دمای سردخانه صنعتی. دارای سنسورهای دقیق و حساس. ثبت دمای سردخانه بصورت دیجیتال و همیشگی. با قایلیت ارسال پیامک و زنگ. دارای یک سال ضمانت بدون قید و شرط.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷