دیتالاگر ثبت دمای آزمایشگاهی

دستگاه ثبت کننده و آنالیزر دمایی دارستان صنعت
با استفاده از دستگاه دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت میتوان دمای تمام قسمت های آزمایشگاه را ثبت و آنالیز نمود.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#دیتالاگر #دارستان #ثبت_دما #آزمایشگاه #تجهیزات_آزمایشگاهی #تجهیزات_ثت_دما #ثبت_دما #ثبت_رطوبت #لاگینو