دما و رطوبت انبار مهمات

دیتالاگر ثبت دما و رطوبت انبار مهمات و زرادخانه
میزان دما و رطوبت انبار مهمات و زرادخانه بدلیل وجود مواد حساس به دما و رطوبت باید بصورت همیشگی پایش و رصد شود.
پایش میزان دما و رطوبت انبار مهمات با دستگاه دیتالاگر مدل DS83پلاس
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#تجهیزات_انبار_مهمات #مهمات #دیتالاگر #ثبات_دما_زرادخانه #دارستان #loggino #رطوبت_انبار_مهمات #جنگ_افزار #انبار_نظامی