ثبات دما و رطوبت انبار میوه

پایش دما و رطوبت هنگام انبارش میوه
با دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت می توان علاوه بر پایش و ثبت دما و رطوبت هر زمان و از هرجایی از میزان دما و رطوبت سنسورها بصورت پیامکی باخبر شد
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#تجهیزات_انبار #انبار_میوه #انبار_تره_بار #دیتالاگر #دما #رطوبت #مانیتورینگ #پایش_دما #دیتالاگر #ثبات_دما #دارستان #loggino #لاگینو #ثبت_فشار #میوه #ترمومتر
۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#تجهیزات_انبار #انبار_میوه #انبار_تره_بار #دیتالاگر #دما #رطوبت #مانیتورینگ #پایش_دما #دیتالاگر #ثبات_دما #دارستان #loggino #لاگینو #ثبت_فشار #میوه #ترمومتر