دیتالاگر دما ساخت ایران

ترموگراف یا دیتالاگر دما و یا ثبت کننده دما
ترموگراف دما یا به اصطلاح دیتالاگر دما و یا ثبت کننده دما دستگاهی است که میتواند عمل اندازه گیری دما را انجام داده و در طول یک بازه زمانی مشخص ( نرخ نمونه برداری) ثبت کند
شماره تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷