دیتالاگر پرینتردار پرتابل

حمل و نقل ایمن و سلامت گوشت
با نصب دستگاه ثبت دمای دارستان صنعت میتوانید تمام رویداد های دمایی خودروهای حمل گوشت را پایش نمایید.

دارستان صنعت دو مدل دستگاه ثبت دمای پرتابل دما دارد. این دستگاه ها نیاز به برق مستقیم ندارد.

دستگاه دیتالاگر دارای پرینتر و مدل لاگینو . این دو مدل در طول مسیر اقدام به ثبت دمای درون ماشین حمل گوشت می نمایند.